“COVID-19 GÜVENLİ TOPLANTI VE KONGRE” KRİTERLERİ

A. GENEL ALANLARA YÖNELİK KRİTERLER

1. Kongre Merkezi veya Otele girişte maske kullanılacak ve maskesi olmayanlar içeri alınmayacak, girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulacaktır.
2. Kongre Merkezi veya Otele girişte ateş ölçümü yapılacaktır. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmayacak, sağlık kuruluşuna gitmesi istenecektir.
3. Kongre Merkezi veya Otele girişte el dezenfektanı bulundurulacak ve tesise giren her misafirin el antiseptiğini kullanması sağlanacaktır.
4. Tesislerde uyulması beklenen kuralları açıklayan uyarılar görünür bir yere asılacaktır. Bu bilgilendirme içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan misafirlerin tesise girmemeleri uyarısı yer alacaktır.
5. Bütün misafir kullanım alanlarında (bekleme, dinlenme vb.) en az 1,5 metre mesafeye uyacak şekilde düzenleme yapılacak, ihtiyaç olan yerlerde zemine ve oturma alanlarına işaretlemeler yapılacaktır.
6. Asansörlerin içine 1’er metre ara ile sosyal mesafe yer işaretleri yapılacak, toplam kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla kapasitesi belirlenecek ve yazılı/görsel bilgilendirme yapılacaktır.

B. TOPLANTI SALONLARI VE TEKNİK EKİPMANLARA YÖNELİK KRİTERLER

7. Toplantı salonlarında çalışacak personel, çalışma esnasında maske kullanacaktır.
8. Toplantı salonlarında masalarda bloknot, kalem ve bardak bulundurulmayacaktır.
9. Toplantı salonlarında sandalyeler arası en az 80 cm mesafe bırakılacaktır.
10. Salonlarda yer alan teknik ekipmanlar (bilgisayar, mikrofon, telsiz, telefon, monitör vs.) düzenli olarak dezenfekte edilecektir.
11. Simultane çeviri için kullanılan kulaklıklar her kullanımdan sonra mutlaka özel olarak dezenfekte edilecektir.
12. Katılımcıların soruları yazılı olarak alınacaktır. Sözlü soru sormak isteyen katılımcıların ayaklı mikrofon kullanması sağlanacaktır. Ayaklı mikrofon kullanma imkânı olmadığı durumlarda el mikrofonu kullanılabilir. Ancak her kullanımdan sonra mikrofon dezenfekte edilecektir.
13. Toplantı salonları temizliği günlük olarak yapılacaktır. Sık kullanılan alanlar daha sık temizlenecek ve havalandırılacaktır. Toplantı salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilecektir. Toplantı salonlarının detaylı temizliği günlük olarak yapılacak ve salonlar her günün sonunda dezenfekte edilecektir. Toplantı aralarında (kahve molaları, yemek arası) salonlar etkili bir şekilde havalandırılacaktır.
14. Giriş ve çıkışlar katılımcıların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecektir.
15. Giriş ve çıkışlar için zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulacaktır.
16. Toplantı salonlarında olabildiğince fazla sayıda giriş ve çıkış kapısı açılacaktır.
17. Toplantı salonlarına maskesiz katılımcı alınmayacak, maskesi olmayan katılımcılar için salon girişlerinde maske bulundurulacaktır.
18. Sunum kontrol odalarında yer alan teknik ekipmanlar (bilgisayar, monitör vs.) düzenli olarak dezenfekte edilecektir.
19. Sunum kontrol odalarında çalışacak personel, maske kullanacaktır.
20. Sunum kontrol odalarında yer alacak masa-sandalye-koltuk aralıkları toplantı salonlarındaki mesafeler ile aynı şekilde düzenlenecektir.

C. KAYIT VE KARŞILAMA ALANLARINA YÖNELİK KRİTERLER

21. Bu alanlarda çalışacak personel, çalışma esnasında maske kullanacaktır.
22. Bu alanlarda katılımcıların genel kullanımı için el dezenfektanı bulundurulacaktır.
23. Katılımcılara kayıt esnasında kişisel kullanım için el dezenfektanı ve maske dağıtılacaktır.
24. Kayıt esnasında verilecek tüm materyallerin hijyen koşullarına uygun olarak hazırlanması sağlanacaktır.
25. Bu alanlarda, özellikle bekleme yapılan yerlerde, sosyal mesafe gözetilecek şekilde tedbir alınacaktır.

D. STAND VE SERGİ ALANLARINA YÖNELİK KRİTERLER

26. Bu alanlarda çalışacak personel (organizatöre ait personel, stand çalışanları ve otel personeli), çalışma esnasında maske kullanacaktır.
27. Stand kuracak firmaların kurdukları standların aralarında 1mt mesafe bırakılacak şekilde düzen alınacaktır.
28. Tüm standlarda el dezenfektanı bulundurulması zorunlu olacaktır.
29. Standların içerisinde bulunan masa-sandalye-koltuk aralıkları toplantı salonlarındaki mesafeler ile aynı şekilde düzenlenecektir.
30. Stand alanlarında firmalar tarafından dağıtılacak olan bilgilendirici materyallerin önceden poşetlenmiş olarak verilmesi zorunlu tutulacaktır.
31. Stand alanı ve standlar her gün sonunda dezenfekte edilecektir.

E. TOPLANTI PROGRAMLARINA YÖNELİK KRİTERLER

32. İmkanlar dahilinde mümkün olan en fazla sayıda toplantı salonu kullanılarak, bir salonda aynı anda mümkün olan en az sayıda katılımcı olması sağlanacaktır.
33. Toplantılar arasındaki öğle yemeklerinde yığılmayı önlemek adına öğle yemeği süresi minimum 75dk olarak belirlenecek ve katılımcılar restoran kapasitesine göre restorana alınacaktır.
34. Organizasyon süresince farklı toplantı salonlarındaki toplantı araları birbirinden farklı zamanlarda olacak şekilde planlanacaktır. Böylelikle kahve aralarında stand alanı ve fuaye yoğunluğu, öğle yemeklerinde ise restoran yoğunluğu minimize edilecektir.

F. ORGANİZATÖR FİRMANIN TAM ZAMANLI VE YARI ZAMANLI ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KRİTERLER

35. Organizatörün çalıştıracağı tam zamanlı ve yarı zamanlı personel, çalışma esnasında maske kullanacaktır.
36. Organizatörün çalıştıracağı tam zamanlı ve yarı zamanlı personelin kongre süresince her günün başında ve sonunda düzenli olarak ateş ölçümleri yapılacak ve kayıt altına alınacaktır.